Kontakt

DFM A/S

Matematiktorvet 307, 1. sal

DK-2800 Kgs. Lyngby

Tlf: 45931144

Fax: 45931137

CVR/VAT#: DK29217939

Centre of Excellence for Particle Metrology

Dansk Fundamental Metrologi, Teknologisk Institut og FORCE Technology etablerede i 2012 et Centre of Excellence for Particle Metrology CEPM.

 

De tre GTS-institutter har allerede en lang tradition for samarbejde i forbindelse med måletekniske udfordringer. CEPMs vision er at skabe et strategisk netværk til koordinering af danske aktiviteter relateret til tekniske og teknologiske udfordringer indenfor partikelmåling. Aktiviteterne omfatter bl.a. måleteknik (sammenligning, validering og kalibrering af målemetoder), søgning af eksterne midler til F&U, støtte til dansk industri med fokus på SMV, samt opsøgende videnspredning.

Billedet illustrerer en carbon nanotube med en diameter på 100 nanometer, som vi har zoomet ind på.

 

Det fælles arbejde om partikelmetrologi fortsættes i relation til partikelovervågning i produktionslinjer, arbejdsmiljø og indeklima samt miljøbelastning fra f.eks. forbrændingsmotorer og ovne.

Billedet viser en sodpartikel fra en dieselmotor på størrelses af omkring 1 mikrometer i diameter.