Gå-hjem møder

En liste over de gratis informationsmøder for 2017 er på vej!

Hold øje med vores hjemmeside for opdateringer!

 

 

Kursus- og arrangementoversigt

Arrangement Beskrivelse Dato Tilmelding Mere information
Grundlæggende usikkerhedsberegning Du får gennem undervisning og tilhørende øvelser kendskab til fordelingsfunktioner, grundlæggende metoder, opstilling af matematisk model for målemetoden, opstilling af usikkerhedsbudget, samt rapportering af måleresultater. Se kursusbeskrivelse her Dato ikke fastlagt - ring og hør nærmere Email DFM Tlf: 4593 1144
Avanceret usikkerhedsberegning Der bliver undervist i måleusikkerhed ifølge Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM), højere-ordens usikkerhedsbidrag ved ulineære modelfunktioner, numerisk forplantning af sandsynlighedsfordelinger ved Monte Carlo simulering, modelfunktioner med flere outputstørrelser, analyse af målinger ved mindste kvadraters metode samt usikkerhed på kalibreringskurver. Se kursusbeskrivelse her Dato ikke fastlagt - ring og hør nærmere Email DFM Tlf: 4593 1144
Elektrisk Usikkerhedsberegning Gennemgang af usikkerhedsteori, de principielle usikkerhedsproblemer, GUM metoden, herunder opdelingen i type A og type B bidrag, og de generelle værktøjer, der kan bruges til at løse disse problemer. Værktøjerne er baseret på GUM metoden. Se kursusbeskrivelse her Dato ikke fastlagt - ring og hør nærmere Email DFM Tlf: 4593 1144
Lasersikkerhed - forstå risiko og sikkerhedsmæssige aspekter Kurset er at give deltagerne en grundlæggende forståelse for lasere, og at sætte dem i stand til med udgangspunkt i IEC 60825-1 at foretage en selvstændig vurdering af sikkerhedsaspekter i forbindelse med anvendelse af lasere. Se kursusbeskrivelse her Dato ikke fastlagt - ring og hør nærmere Email DFM Tlf: 4593 1144
Software-validering Software validering med udgangspunkt i eurolabs Guidance for the management of computers and software in laboratories with reference to ISO/IEC 17025/2005. Se kursusbeskrivelse her Dato ikke fastlagt - ring og hør nærmere Email DFM Tlf: 4593 1144
God vejepraksis Dette kursus har til formål at hjælpe prøvningslaboratorier med at tilrettelægge deres vejeprocedurer på en sådan måde, at de imødekommer formålet med vejningerne, at de gennemføres med den nøjagtighed, der er nødvendig og tilstrækkelig, og at dette kan dokumenteres såvel overfor kunder som overfor myndigheder. Se kursusbeskrivelse her Dato ikke fastlagt - ring og hør nærmere Email DFM Tlf: 4593 1144