Kontakt

Carsten Thirstrup
Elektrokemi

+45 45255868
cth@dfm.dk

 

Elektricitet

Jævnspænding - direkte mod dansk Josephson primærnormal

Produkt nr.

Beskrivelse

K02.001

Zener spændingskalibrering mod primærnormal

Kalibreringsusikkerhed:

Nominel spænding:

-10 V til 10 V

Kalibreringsusikkerhed:

Fra 40 nV under 1V til 370 nV ved 10 V


Resistans - sporbar til BIPM’s primærnormal

Kalibreringen er DANAK akkrediteret (akkreditering nr. 255).

Produkt nr.

Beskrivelse

K02.005

Resistanskalibrering mod 10 kΩ referencenormal 0,2 ppm

K02.006

Resistanskalibrering 1 Ω - 10 kΩ første resistans

K02.007

Resistanskalibrering 1 Ω - 10 kΩ per efterfølgende resistans

Kalibreringsusikkerhed:

0,18 ppm (10 kΩ ESI-type)-

 

0,38 ppm (1 Ω - 100 Ω) 

(gælder for resistorer med kendt temperaturkoefficient )